Dietist Anna Couperus
Een afspraak : Rechtstreeks of via doorverwijzing

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken bij een diëtist:

  • Via doorverwijzing door een arts.
  • Rechtstreeks

Doorverwijzingnoten
Via de basisverzekering wordt 3 uur Diëtetiek vergoed. Hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing.

In het kader van ketenzorg (voor Diabetes Mellitus, COPD en CVRM) zijn andere afspraken gemaakt. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Het wettelijk eigen risico is hierbij NIET van toepassing.

In een aanvullend pakket kunnen extra uren dieetadvisering zijn opgenomen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.


Directe Toegankelijkheid
U kunt uiteraard ook op eigen initiatief een afspraak met de diëtist maken. Ook dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed omdat ik voldoe aan de voorwaarden. Er vindt dan eerst een screening plaats om te beoordelen of ik u kan helpen bij uw klacht of verwijs naar uw huisarts.

 

 

 

Contact

U kunt via de mail contact opnemen. Ik zal binnen drie werkdagen uw bericht beantwoorden. Ik ben telefonisch bereikbaar binnen kantooruren: 06 10052743.

 

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies samen. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. Dit wordt vanaf 2019 gedeclareerd als Individueel dieetvoorschrift

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

 

Klachtenregeling
Helaas kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde behandeling. Graag hoor ik dat van u zodat ik kan streven naar verbetering. In het kader van de wet  kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (wkkgz) ben ik via de NVD aangesloten bij de geschillencommissie voor paramedici.

http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx